Clarivate

O kompaniji

Clarivate™ je globalni lider u pružanju rešenja za ubrzavanje tempa inovacija. Naša hrabra misija
je da pomognemo klijentima da reše neke od najsloženijih svetskih problema pružanjem delotvornih informacija i uvida koji skraćuju vreme od novih ideja do pronalazaka koji menjaju život u oblastima kao što su obrazovanje, nauka, briga o životu i zdravlju, profesionalne usluge i roba široke potrošnje, proizvodnja i tehnologija.
Pomažemo klijentima da otkriju, zaštite i komercijalizuju svoje pronalaske
koristeći našu pouzdanu pretplatu i rešenja zasnovana na tehnologiji u kombinaciji sa dubokom ekspertizom u domenu.
Naša kompanija posluje u više od 40 zemalja širom sveta, sa 11000 zaposlenih.
Od tog broja, više od 600 naših kolega radi u našem razvojnom centru u Beogradu.

1. Zašto razvijati karijeru kao AI scientist?

Kada govorimo o revolucionarnim tehnologijama, sada smo u trenutku gde se AI koristi skoro u svakom polju i oblasti industrije i nauke. Kada se obučite kao AI developer, postaje moguće za vas da birate oblast u kojoj želite da radite, zahvaljujući širokoj rasprostranjenosti tehnologije, i onda to moze biti bilo šta, od medicine, do turbina pogonjenih vetrom. Takođe, praktišnost, smanjenje troškova i ogromna potražnja za AI scientist kadrovima, sigurno ide u prilog izboru karijernog pravca u smeru AI Scientist-a.

2. Koje mogućnosti zaposlenja i napredtka postoje kod vas za taj karijerni put?

Mogućnosti zaposlenja i napretka u Clarivate-u su mnogobrojne kada je AI u pitanju i ovo su samo neki od primera: Search i DataScience timovi se oslanjaju na AI kada govorimo o pomeranju granica mogućeg, ubrzavanju inovacija i osmišljavanju novih, kao i daljem razvoju postojećih proizvoda. Takođe, predikcija razvojnog puta novog leka uveliko se oslanja na AI i podatke iz sličnih prethodnih procesa. Ubrzavanje procesa
registrovanja žigova oslanja se na AI, u prepoznavanju sličnih postojećih žigova za iste ili slične kategorije proizvoda.

  3. Koje tehnologije primenjuju najviše vašii developeri na projektima?

  Definitivno pitanje na koje nije lako dati odgovor jer:

  1. Tehnologije sa kojima radimo u Clarivate-u se konstantno menjaju i unapređuju
  2. Izbor biblioteka definitivno zavisi od oblasti u kojoj se nalazi problem koji rešavamo.

  U osnovi svega nalazi se Python, a najčešće korisšćene biblioteke su TensorFlow/Keras i
  PyTorch.

  4. Šta je jedna stvar koja jedinstvena za rad u vašoj kompaniji?

  Jedan od naših kompanijskih ciljeva jesu volonterski sati – naše kolege godišnje mogu da volontiraju do 5 radnih dana, a kompanija će ih za to vreme plaćati. Do sada smo organizovavli dobrovoljno davanje krvi, posadili ceo park, očistili Frušku Goru, opremili decu za početak školske godine, obradovali preko 200 mališana sa juga Srbije novogodišnjim paketićima.

  5. Jedan fun fact o vašoj kompaniji. 

  Od prvog učešća na maratonu 2019. godine, preko 80 koleginica i kolega odlučilo se da istrči prvih 5, 21, pa i 42km!

  Kontakt

  E-mail: belgrade@cpaglobal.com, stefan.majstorovic@clarivate.com

  Internet adresa: Clarivate

  Kontakt osoba: Stefan Majstorović

  Grad: Beograd

  Država: Srbija

  Društvene mreže: LinkedIn, Facebook, Instagram