Pravila takmičenja

Proces prijave i selekcije

 1. Na takmičenju mogu učestvovati samo studenti fakulteta, državnih i privatnih univerziteta i viših školskih ustanova u Nišu, starosti od 18 do 26 godina.
 2. Na takmičenju ne mogu učestvovati koordinatori na projektu, aktivni članovi Udruženja studenata tehnike Evrope Niš, kao ni zaposleni i saradnici u kompanijama partnerima projekta.
 3. Prijave za učešće su otvorene od 9. aprila do 3. maja.
 4. Prijave mogu biti timske i pojedinačne.
  • Tim može imati 3 ili 4 člana.
  • Takmičare koji su se prijavili pojedinačno, organizacioni tim će rasporediti u novoformirane timove u skladu sa mogućnostima

5. Organizacioni tim ima pravo da ne prihvati prijavu određenog tima ili pojedinca. Selekciju kandidata će izvršiti organizacioni tim u zavisnosti od kvaliteta prijava.
6. Nakon zatvaranja prijava, organizacioni tim će izvršiti selekciju. Selekcija će se vršiti u vidu popunjavanja forme uz priložen CV nakon čega će biti izabrano 8 timova koji će učestvovati u takmičenju.

Takmičenje

 1. Svi članovi tima moraju biti prisutni na otvaranju takmičenja, prezentaciji kompanija i zadatka, kao i na samom takmičenju.  
 2. Od takmičara se očekuje pristojno ponašanje i poštovanje ostalih takmičara i organizacionog tima.
 3. Takmičari mogu koristiti bilo koji programski jezik koji podržava korišćenje API poziva.
 4. Celokupno rešenje mora biti napravljeno za vreme trajanja takmičenja.
 5. Takmičarima će u svakom trenutku biti dostupan neko od organizatora ukoliko imaju pitanja ili tehničkih poteškoća.
 6. Konsultacije van okvira tima, organizatora i mentora nisu dozvoljene.
 7. Vreme za izradu rešenja je 20 časova. U okviru 20 časova, timovi su dužni da dostave rešenja organizacionom timu (GitHub ili GitLab). Zajedno sa rešenjem od timova se očekuje kratko uputstvo za pokretanje istog.
 8. Takmičarima nije dozvoljena izmena rešenja nakon isteka vremena. Međutim, ukoliko na početku borbe program jednog tima prikaže grešku, taj tim ima mogućnost da ispravi svoje rešenje u roku od 10 minuta i pošalje ga nazad. Ako tim ne pošalje ispravljenu verziju u dogovorenom vremenu, smatra se diskvalifikovanim.
 9. Ukoliko u toku borbe program jednog tima prijavi grešku prilikom izvršavanja, prednost će biti data timu sa funckionalnim rešenjem.
 10. Timovi će se takmičiti u dve grupe. Nakon grupne faze slede polufinle, borba za treće mesto i finale. Tim koji pobedi u finalu odneće glavnu nagradu.
 11. Hrana i piće će biti obezbeđeni takmičarima.
 12. Timovima će biti obezbeđen srever koji mogu lokalno pokrenuti kako bi testirali svoj kod.

Saglasnost

 1. Takmičari su saglasni da se njihovi lični podaci kao što su ime i prezime, fotografije i video zapisi sa njihovim likom mogu koristiti samo u svrhe promocije AIBG-a, BEST Niš i BEST Niš servisa.
 2. Takmičari dopuštaju da njihovi lični podaci (CV) budu prosleđeni kompanijama koje su podržale takmičenje.
 3. Takmičari dopuštaju da organizator takmičenja ima pravo na finalni kod takmičara.